X

CZY ZWIĄZEK PRZEDSIĘBIORCÓW WPŁYNIE NA DECYZJE MINISTRA ZDROWIA?

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wystąpił do Ministra Zdrowia z apelem o zmianę przepisów tzw. Ustawy tytoniowej implementującej regulacje Dyrektywy tytoniowej obejmującej swoim zakresem m.in. zasady sprzedaży i używania papierosów elektronicznych.

W liście do ministra Konstantego Radziwiłła prezes związku Cezary Kaźmierczak zwrócił się m.in. z prośbą o usunięcie restrykcji w zakresie zakazu sprzedaży e-papierosów na odległość, zakazu używania e-papierosów w miejscach publicznych oraz zakazu informowania o wyrobach tytoniowych w punktach sprzedaży.

 

Zobacz list ZPP