X

UŻYTKOWNICY E-PAPIEROSÓW OPUSZCZAJĄ PALARNIE…

Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy tytoniowej w lokalu gastronomicznym składającym się minimum z 2 pomieszczeń papierosy elektroniczne będzie można palić w jednym z tych pomieszczeń. Oczywiście pod warunkiem zgody właściciela lub zarządcy takiego lokalu…

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień podczas prac nad nowelizacją tzw. ustawy tytoniowej był osadzony w projekcie regulacji nakaz używania papierosów elektronicznych w miejscach publicznych wyłącznie we wspólnych palarniach wraz z palaczami wyrobów tytoniowych. Przepis ten był przedmiotem zdecydowanych protestów SUEP, eSmoking Association oraz wielu ekspertów wypowiadających się publicznie na temat szkodliwości tych obydwu powiązanych, lecz skrajnie różnych używek. Wzbudził również bardzo poważne zainteresowanie członków sejmowej Komisji Zdrowia, spośród których wielu opowiadało się za zmianą tego “niezdrowego” przepisu.

21 czerwca br. podczas prac komisji sejmowej Ministerstwo Zdrowia zgłosiło propozycję zmiany kontrowersyjnego przepisu w odniesieniu do lokali gastronomiczno-rozrywkowych. Przedstawiciele resortu zaproponowali, by właściciel lokalu gastronomiczno –rozrywkowego z co najmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji mógł wyłączyć spod zakazu palenia papierosów elektronicznych lub nowatorskich wyrobów tytoniowych  jedno zamknięte pomieszczenie konsumpcyjne. Propozycja została przyjęta przez sejmową Komisję Zdrowia i wprowadzona do projektu ustawy, który aktualnie jest już przygotowany do głosowania podczas plenarnego posiedzenia Sejmu.