X

Ustawa tytoniowa zatwierdzona przez MSZ…

Komitet do Spraw Europejskich Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wprowadził istotnych zmian w dokumencie i zatwierdził 25 listopada 2015 projekt nowelizacji Ustawy tytoniowej zawierającej m.in. nowe regulacje dotyczące papierosów.

Ustawa ma obowiązywać od 20 maja 2016 roku. – Ustawa tytoniowa nie podlegała zasadzie dyskontynuacji. Choć jej założenia i projekt zostały przygotowane przez rząd, który zakończył pracę 12 listopada br., dokument jest procedowany przez instytucje rządowe wyłonione przez parlament nowej kadencji – mówi Jerzy Jurczyński z eSmoking Association.

(FOT: M.Jasiulewicz/MSZ)