X

USTAWA TYTONIOWA: STANOWISKO ESMOKING ASSOCIATION

W opinii eSmoking Association projekt Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych prowadzi do nieuzasadnionego i niebezpiecznego zrównania papierosów elektronicznych z wyrobami tytoniowymi. 

Zawarte w dokumencie ograniczenia dotyczące zasad wprowadzania do obrotu, komunikacji i użytkowania papierosów elektronicznych dyskryminują firmy e-papierosowe oraz osoby, które dzięki papierosom elektronicznym ograniczają lub zaprzestają konsumpcji wielokrotnie bardziej szkodliwych wyrobów tytoniowych. W związku z tym, w dalszym procesie legislacyjnym stowarzyszenie eSmoking Association będzie podejmować działania na rzecz:

1] możliwości używania papierosów elektronicznych w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych oraz obiektach handlowych 2] ochrony prawa konsumentów do informacji handlowej o produktach w punkcie sprzedaży papierosów elektronicznych  (stacjonarnym oraz prowadzącym sprzedaż na odległość) 3] legalizacji sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej przy zastosowaniu weryfikacji wieku nabywcy (18+)  4] prawa przedsiębiorców branży papierosów elektronicznych do legalnej reklamy legalnych produktów.