X

USTAWA TYTONIOWA PRZYJĘTA PRZEZ SENAT R.P.

Senat R.P. przyjął treść nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Za przyjęciem ustawy głosowało 81. senatorów. Przeciwko przyjęciu ustawy oddano 1 głos.  Od głosowania wstrzymał się 1 senator. Ustawa w najbliższym czasie zostanie skierowana pod głosowanie plenarnego posiedzenia Sejmu. Przepisy zawarte w ustawie wejdą w życie w terminie 14 dni od daty jej publikacji. Przedstawiciele rządu zapowiedzieli działania zwalczające grupy użytkowników papierosów elektronicznych w Internecie. – To będą bardzo szybkie działania – ostrzega Ministerstwo Zdrowia.

Podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie senator Kazimierz Klejna (PO) w pytaniach do sprawozdawców komisji zdrowia i komisji rolnictwa pytał się czy ustawa wprowadza zmiany dotyczące konsumpcji tabaki. (Odpowiedź: Nie wprowadza). Senator Robert Dowhan (PO) zadał pytanie o znacznie szerszej perspektywie: „Czy palenie tytoniu jest szkodliwe i jaki jest cel tej ustawy?”. (Odpowiedź: Palenie jest szkodliwe, celem ustawy jest ograniczenie konsumpcji wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych). Następnie senator zarzucił komisji senackiej i rządowi, że nie wprowadza w ustawie totalnego zakazu wprowadzania do obrotu i konsumpcji jakichkolwiek wyrobów tytoniowych i produktów powiązanych.  Dodał, że duże ostrzeżenia na opakowaniach papierosów nie przynoszą żadnego efektu. Poprosił o wyjaśnienia: „Dlaczego w Polsce zabroniona jest sprzedaż papierosów z automatów?”.

Senator Jarosław Obremski (niezależny) stwierdził, że palacze w Europie są coraz bardziej prześladowani podczas gdy następuje liberalizacja przepisów dotyczących niektórych alkoholi i narkotyków. Przedstawiciele komisji senackich stwierdzili, że nie mają nic przeciwko wprowadzeniu w przyszłości ograniczeń reklamy piwa, choć prace komisji senackich ograniczały się w tym przypadku do wyrobów tytoniowych, a nie obejmowały zagadnień związanych z narkotykami i alkoholem. Rafał Ambrozik (PiS) poprosił o informację, jakie są koszty leczenia chorób odtytoniowych  w Polsce. Bezpośrednie koszty leczenia chorób nowotworowych przez budżet państwa wynoszą ok. 621 tys. zł na każdego pacjenta. – Koszty ponoszone na leczenie chorób odtytoniowych to około 14 mld zł rocznie, podczas gdy budżet sytemu ratownictwa to około 1,5 mld złotych – uzupełnił informację przedstawiciel resortu zdrowia. Jak zauważył senator Arkadiusz Grabowski (PiS),  roczne wpływy z akcyzy od wyrobów tytoniowych wynoszą tymczasem ok. 18 mld zł.

Senator, Grzegorz Napieralski [PO] wyraził zainteresowanie papierosami elektronicznymi. Zapytał o planowane przyszłe kampanie resortu zdrowia, które pozwoliłyby… ograniczyć konsumpcję e-papierosów. Jak poinformował w odpowiedzi przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, cele te będzie realizował przygotowywany obecnie Narodowy Program Zdrowia.  Resort zapowiedział  działania zwalczające grupy użytkowników papierosów elektronicznych w internecie. – To będą bardzo szybkie działania – ostrzegł wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas.  Z kolei senator Władysław Komarnicki (PO) zaapelował do resortu zdrowia o nawiązanie współpracy z Ministerstwem Edukacji w celu realizacji wspólnych działań na rzecz zahamowania konsumpcji wyrobów tytoniowych przez dzieci i młodzież. Minister Jarosław Pinkas zapowiedział zmasowaną akcję profilaktyczno-edukacyjną w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Dodał, że w działania te włączone zostaną również MSWiA oraz Ministerstwo Obrony.

Uczestniczący w posiedzeniu plenarnym Senatu minister zdrowia, Konstanty Radziwiłł skomentował zasadność wprowadzenia ograniczeń wobec papierosów elektronicznych w zakresie wykraczającym poza wymagania zawarte w europejskiej dyrektywie tytoniowej, czyli „Europa +”. – Wszystko co udaje, że nie jest papierosem, a zawiera nikotynę traktujemy w takim sam sposób jak papierosy. (…) Każde używanie papierosa jest patologią – stwierdził  minister zdrowia.

W końcowej dyskusji przed głosowaniem nad ustawą senator Józef Łyczak  (PiS) przypomniał, skandaliczne jego zdaniem, używanie papierosa elektronicznego w telewizji przez Adama Michnika. – Mama nadzieję, że przeżyliśmy to ostatni raz… – stwierdził senator.  Senator Andrzej Wojtyła (PiS) stwierdził, że pierwszy e-papieros został skonstruowany w USA przez koncerny tytoniowe, jako odpowiedź na zaostrzenie polityki antytytoniowej WHO i rządu. – To miało na celu uzależnić ludzi od nikotyny. (…). Nieprzypadkowo nie wprowadzano (w Polsce – przyp. eSA) żadnych ograniczeń dotyczących używania papierosów elektronicznych. – powiedział Andrzej Wojtyła. Senator zarzucił rządowi PO (2007-2015) działanie na rzecz zwiększania liczby osób uzależnionych od tytoniu i nikotyny.