X

USTAWA TYTONIOWA: Nowe przepisy wejdą w życie najpóźniej 8 września!

Zgodnie z informacją Rządowego Centrum Legislacji termin publikacji ustawy tytoniowej w Dzienniku Ustaw mija w najbliższą środę, 24 sierpnia. Oznacza to, że nowe regulacje wejdą w życie najpóźniej 8 września 2016 r.

Nadesłany projekt ustawy o zmianie ustawy ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Data ogłoszenia nadesłanego aktu wynika w pierwszej kolejności z daty wejścia w życie lub z innych okoliczności  znanych Rządowemu Centrum Legislacji lub przekazanych przez podmiot właściwy ze względu na zakres przedmiotowy aktu – według informacji opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji najpóźniejsza data ogłoszenia mija w środę 24 sierpnia.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia – najpóźniej 8 września 2016 roku.

Dniem ogłoszenia aktu jest dzień jego ogłoszenia w postaci elektronicznej na stronie internetowej organu wydającego Dziennik Ustaw.

 

Wykaz aktów prawnych oczekujących na publikację dostępny jest TUTAJ.