X

USTAWA TYTONIOWA GOTOWA DO ZATWIERDZENIA PRZEZ SEJM R.P.

W nocy czwartek / piątek w Sejmie R.P. przedstawiono  sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Informację o przygotowywaniu i przyjęciu przez komisje sejmowe i senackie ustawy przedstawioną przez posła sprawozdawcę Tomasza Latosa (PiS) powitano przy ul. Wiejskiej… oklaskami. Głos zabrali również przedstawiciele klubów i kół poselskich, którzy wygłosili 3-minutowe oświadczenia. Kolejnym etapem procesu legislacyjnego ustawy będzie głosowanie podczas posiedzenia plenarnego Sejmu, które zaplanowano na dzień dzisiejszy.