X

Sprawozdanie z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce

Sejm R.P. zapoznał się ze sprawozdaniem rządu z realizacji “Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu” w 2013 r. Co bardzo ważne, po raz pierwszy oficjalny rządowy dokument potwierdza, że rosnąca popularność e-papierosów jest jednym z czynników powodujących spadek konsumpcji wyrobów tytoniowych w Polsce.

W sprawozdaniu stwierdzono jednak równocześnie m.in. , że “Jednym z aktualnych problemów, któremu trzeba poświęcić większą uwagę, są e-papierosy. Choć ciągle brakuje badań na temat ich szkodliwości czy skuteczności jako środka pomagającego rzucić palenie, wielu Polaków jest przekonanych, że są mniej szkodliwe niż papierosy tradycyjne oraz uznają je za skuteczny środek w leczeniu uzależniania”.

Pisząc o braku badań na temat e-papierosów dokument przygotowany przez Ministerstwo zdrowia stwierdza nieprawdę: Wbrew zawartym w nim informacjom, przeprowadzono badania naukowe, prowadzone również w Polsce, które wykazały, że e-papierosy są mniej szkodliwe, niż papierosy tradycyjne. Ponadto zgodnie ze – znaną urzędnikom Ministerstwa Zdrowia definicją produktu zawartą Dyrektywą Tytoniową i powszechną praktyką obrotu gospodarczego – e-papierosy są produktem konsumenckim, a nie wyrobem medycznym. Żadna odpowiedzialna i licząca się na rynku firma branżowa w Polsce nie sprzedaje e-papierosów jako środek terapeutyczny służący do leczenia z uzależnienia (!). Stwierdzenie, że e-papierosy są oferowane konsumentom jako niezarejestrowany „środek w leczeniu uzależniania” jest nieuprawnioną tezą (m.in. firm farmaceutycznych), mającą uzasadniać wprowadzenie restrykcyjnych przepisów i ograniczeń dotyczących tego typu produktów.

eSmoking Association skieruje na adres Prezesa Rady Ministrów i Ministra Zdrowia uwagi do opublikowanego dokumentu.