X

Rząd zakończył prace nad Ustawą Tytoniową

Zakończył się etap prac rządowych związany z implementacją europejskiej Dyrektywy tytoniowej w Polsce.  Projekt nowelizacji tzw. Ustawy tytoniowej, wprowadzającej nowe przepisy dotyczące papierosów elektronicznych został skierowany przez Radę Ministrów do Sejmu. Jednocześnie Rada Ministrów zobowiązała Ministra Zdrowia do przekazania projektu ustawy koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych w celu jego przekazania Komisji Europejskiej do notyfikacji.

 

Zobacz rejestr procesu legislacyjnego: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274456/katalog/12298932