X

Realne koszty akcyzy na e-papierosy przerosną możliwości większości MŚP

Potencjalne objęcie akcyzą e-papierosów nałoży na producentów i dystrybutorów dodatkowe wymagania i obciąży ich ogromnymi kosztami.  Jednorazowy koszt stania się podatnikiem akcyzy szacowany jest na 50-100 tys. zł, a coroczny koszt obsługi systemu akcyzowego dla przedsiębiorcy to około 100 tys. zł. I to jeszcze nie koniec.

Według Fundacji Republikańskiej większości pomiotów na rynku e-papierosów nie będzie w stanie poradzić sobie z dodatkowymi obciążeniami i zostanie zmuszona do zakończenia działalności gospodarczej lub do jej kontynuowania poza legalnym rynkiem, czyli w szarej strefie. Taki efekt zaobserwowano już po wejściu znowelizowanej ustawy, akcyza – jak szacują eksperci – stanowiłaby dodatkowy impuls dla przedsiębiorców do ucieczki przed obciążeniami nakładanymi przez fiskusa.

Dużym problemem jest także brak świadomości obowiązków podatnika akcyzowego.  Produkcja wyrobów akcyzowych wymaga uzyskania zezwolenia akcyzowego na prowadzenie składu podatkowego lub uzyskania statusu zarejestrowanego odbiorcy. Wiąże się to z inwestycjami w  techniczne przygotowanie produkcji i magazynu, a także zakup dodatkowego wyposażenia np. legalizowane wagi i zabezpieczenia. Koszt dostosowań dla uzyskania takiego zezwolenia dla podmiotów średniej wielkości to 50-100 tys. zł.

Kolejna kwestia to zabezpieczanie akcyzowe. Przyjęto, że stanowi ono miesięczną wartość akcyzy danego podmiotu jaka podlega zawieszeniu. W przypadku niewielkiego podmiotu z branży e-papierosów wysokość wymaganego zabezpieczenia mogłaby wynosić aż 250-300 tys. zł. Połączenie tego z obowiązkiem zapłaty akcyzy z góry stwarzałoby zagrożenie dla utrzymania płynności finansowej wielu przedsiębiorstw.

Polska jest jednym z większych rynków e-papierosów w Europie. Szacuje się, że w Polsce istnieje do tysiąca zarejestrowanych importerów i dystrybutorów oraz kilkanaście wytwórni liquidów. Większość z nich to małe i mikro-przedsiębiorstwa, zatrudniające w sumie ok 10 tys. pracowników. Sprzedaż legalnych liquidów i urządzeń zapewnia obecnie 100 mln zł dochodów do budżetu z tytułu VAT, które po wprowadzeniu akcyzy i weryfikacji rynku również stanęłoby pod znakiem zapytania.

Cały raport znajdziesz TUTAJ

fot. Ministerstwo Finansów