X

RAPORT Generalnego Inspektora Sanitarnego na temat papierosów elektronicznych

Generalny Inspektor Sanitarny, Państwowa Inspekcję Sanitarna, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii opublikowały raport  “E-papieros – pomaga czy szkodzi?”.

Raport – zrealizowany przez instytucje państwowe w ramach projektu współfinansowanego przez Fundusz Szwajcarski – stwierdza, że aerozol wytwarzany przez papierosy elektroniczne jest wolny od wszystkich towarzyszących paleniu tradycyjnemu substancji toksycznych. Płyny nikotynowe stosowane w e-papierosach są zbliżone bezpieczeństwem, dawką i potencjałem uzależniania do medycznych inhalatorów nikotyny.  W porównaniu z emisją dymu tytoniowego emisja z e-papierosów jest o kilka wielkości bezpieczniejsza,  przeciętne stężenie nikotyny w papierosach elektronicznych jest 10 razy niższe, niż w papierosach tradycyjnych.  Raport mówi również o braku zagrożenia biernym paleniem w przypadku używania papierosów elektronicznych. – Całkowita emisja zanieczyszczeń z e-papierosa do powietrza była bardzo niska. Badania nie ujawniły występowania dostrzegalnego wpływu na zdrowie ekspozycji pary wyprodukowanej z liquidu e-papierosa – czytamy w raporcie Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Zobacz Raport: http://www.pis.lodz.pl/kutno/E-papieros-pomaga_czy_szkodzi.pdf

Pobierz Raport [pdf]