X

Prezydent podpisał ustawę tytoniową

Prezydent złożył podpis pod ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie prezydenta

 

fot. Eliza Radzikowska-Białobrzewska