X

[PRAWO] SPRZEDAŻ NIELETNIM

Czy odmawiając sprzedaży osobom nieletnim sklepy z e-papierosami postępują zgodnie z prawem?

Przepisy znowelizowanej Ustawy tytoniowej wprowadzą od 20 maja 2016 r. zakaz sprzedaży e-papierosów (oraz wszystkich elementów) i płynów do e-papierosów osobom nieletnim. Obecnie zasada ta jest dobrowolnym samoograniczeniem polskich firm branżowych. Czy wprowadzając taki zakaz firmy i sprzedawcy działają legalnie?

Brak konkretnego zapisu, który by obligował sprzedawców do niesprzedawania e-papierosów niepełnoletnim, nie sprawia, że sklepy takiego ograniczenia nie mogą wprowadzić.  Podstawą są art. 14 i 20 kodeksu cywilnego, które mówią o tym, że czynności prawne powinny być dokonywane z osobami, które posiadają pełną zdolność w tym zakresie.

Osoby pomiędzy 13. a 18. rokiem życia posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W ich przypadku każdy zakup wykraczający poza kategorię drobnych bieżących spraw, takich jak zakup pieczywa czy biletu, wymaga zgody rodziców. E-papierosy wykraczają poza wskazaną kategorię, dlatego sprzedając e-papierosy nieletniemu bez zgody rodziców, sklep ryzykuje, że transakcja zostanie uznana za nieważną.

Nie ma również przepisów, które zabraniałyby sklepom branżowym na samoregulacje i oddolne określanie grupy podmiotów, do których kierowana jest ich oferta.

W opinii Marka Janczyka, miejskiego rzecznika konsumentów w Poznaniu, który komentował sprawę na łamach Dziennika Gazety Prawnej, odmowa sprzedaży produktów zawierających nikotynę osobom nieletnim nie narusza też zbiorowych interesów konsumentów.

–  Zakaz sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18-tego roku życia to obecnie jeden ze standardów obowiązujących w sklepach, które dbają o jakość oferowanych produktów i przejrzystość prowadzonych działań  – podkreśla Jerzy Jurczyński z eSmoking Association.