X

ZDROWIE: E-papierosy dozwolone w szpitalach?

Szpitale powinny zachęcać do innowacyjnego wykorzystania elektronicznych papierosów w celu redukcji szkód wynikających z palenia tytoniu, pisze British Medical Journal. Problem „nikotynizmu” dotyczy nie tylko pacjentów szpitali, ale również personelu medycznego.

 

Nie ma powodów uzasadniających wprowadzenie zakazu używania papierosów elektronicznych  na ternach szpitali – twierdzi David Shaw z Instytutu Etyki Biomedycznej Uniwersytetu z Bazylei w Szwajcarii.  Według raportu opublikowanego w British Medical Journal twierdzenie, że potrzeba więcej dowodów zanim z całą pewnością będzie można stwierdzić, że e-papierosy są bezpieczne, jest niewystarczającym uzasadnieniem prowadzonej dotychczas polityki.

Prawdą jest, że profil bezpieczeństwa e-papierosów nie jest jeszcze do końca zbadany, ale znaczące dowody wskazują, że są one znacznie bezpieczniejsze dla użytkowników niż palenie konwencjonalnych papierosów. Papierosy elektroniczne mogą być również ważnym narzędziem ograniczającym liczbę wypalanych papierosów tradycyjnych u osób uzależnionych od palenia tytoniu i tym samym redukować szkodliwe następstwa palenia.

Zabraniając korzystania z e-papierosów na terenie szpitala,  szkodzimy zdrowiu pacjentów i szerszej opinii publicznej – pisze Shaw. Zwraca również uwagę, że szpitale zakazując korzystania z papierosów elektronicznych  jednocześnie nadal tolerują palenie papierosów konwencjonalnych na swoim terenie. Zakaz używania e-papierosów zwiększa ryzyko palenia  papierosów tradycyjnych tuż obok szpitala, co naraża na wdychanie szkodliwych substancji wydzielanych przez konwencjonalne papierosy przez osoby trzecie.

Dopuszczenie używania e-papierosów na terenie szpitala nie tylko zachęci osoby chore do wypróbowania mniej szkodliwej alternatywy, ale również będzie miało pozytywny kontekst edukacyjny, szczególnie wśród dzieci, które do tej pory mogły obserwować kobiety w ciąży lub osoby chore na raka palące w ujemnych temperaturach przy wejściu do szpitala.

Według opublikowanego projektu ustawy o ochronie , w polskich szpitalach również ma obowiązywać całkowity zakaz używania papierosów elektronicznych. Nowe przepisy mają wejść w życie w maju 2016 r.

– W toku prac nad ustawą eSmoking Association nie protestowało przeciwko wprowadzeniu zakazu używania jakichkolwiek używek nikotynowych w szpitalach. Publikacja British Medical Journal jest jednak ważnym głosem na rzecz generalnego i bardzo wyraźnego postrzegania e-papierosów, jako narzędzia redukcji szkód wywoływanych przez uzależnienie od wyrobów tytoniowych – mówi Jerzy Jurczyński z eSmoking Association. Dodaje, że problem „nikotynizmu” dotyczy nie tylko pacjentów szpitali, ale również personelu medycznego. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez eSmoking Institute w 2014 roku, blisko 70% Polaków zna lub widziało lekarza, który… pali papierosy.

 

http://www.bmj.com/content/351/bmj.h5063