X

[UWAGA] REKLAMA E-PAPIEROSÓW W INTERNECIE MOŻE KOSZTOWAĆ NAWET 200 TYS. ZŁ…

W związku z wejściem w życie przepisów znowelizowanej tzw. ustawy tytoniowej firmy branży papierosów elektronicznych zobowiązane są do zamknięcia przed 8 września br. wszystkich witryn internetowych i profili społecznościowych reklamujących marki papierosów elektronicznych.

Na mocy art. 8 ust. 1 w związku z art. 12 ustawy od 8 września br. zabronione zostają działania polegające na reklamie (czyli rozpowszechnianiu marek, wizerunków marek i symboli marek) papierosów elektronicznych i/lub pojemników zapasowych. Umieszczanie w Internecie treści o charakterze reklamowym  skutkować może wszczęciem postępowania karnego, a w konsekwencji zakończyć się nałożeniem kary w postaci grzywny do 200 000 zł, ograniczeniem wolności lub zastosowaniem obu tych kar łącznie. Odpowiedzialności karnej z tego tytułu podlegać będą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne.