X

Ubezpieczenia dla waperów jak dla palaczy?!

Towarzystwa ubezpieczeniowe różnie podchodzą do kwestii e-palenia. Jak wynika z artykułu opublikowanego przez comperia.pl, niektóre z nich – ignorując wyniki badań naukowych – traktują e-papierosy tak samo, jak uzależnienie od tradycyjnych papierosów.

Użytkownikom e-papierosów wyliczają więc podwyższone składki ubezpieczeniowe według tego samego modelu, który dotyczy palaczy. Wychodzą bowiem z założenia, że „tego rodzaju produkty zawierają zbliżone do tytoniu ilości nikotyny, a co za tym idzie, podobna jest wycena ubezpieczenia”.

– Liczymy, że sprawa ta zainteresuje polskie i międzynarodowe organizacje Waperskie. Oczywiście jesteśmy gotowi do współpracy w tym temacie – mówi Jerzy Jurczyński z eSmoking Association.