X

TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI: EU I KRAJE CZŁONKOWSKIE W 100% OPOWIADAJĄ SIĘ ZA DYREKTYWĄ TYTONIOWĄ.

1 października w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się wysłuchanie stron w sprawie skargi brytyjskiej firmy Totally Wicked dotyczącej art. 20 Dyrektywy Tytoniowej regulującej papierosy elektroniczne.

Według informacji, jakich udzielił eSmoking Association obecny na przesłuchaniu przedstawiciel branży papierosów elektronicznych, przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz reprezentacja Komisja Europejskiej, Rada i Parlamentu Europejskiego zajęli zdecydowane stanowisko potwierdzające ważność artykułu 20 i złożyli wniosek o oddalenie skargi. Uzasadniając wniosek, przedstawiciele Komisji przywołali m.in. tragiczny wypadek śmiertelnego zatrucia dziecka po wypiciu płynu nikotynowego (Fort Plain, USA) z pojemnika nie posiadającego zabezpieczeń, jakie wprowadza zaskarżona Dyrektywa.

Otwierające posiedzenie wystąpienie pełnomocników Totally Wicked zostało przerwane i zakończone zaraz po upływie 20 minutowego regulaminowego limitu czasu. Na podstawie wysłuchania stron Rzecznik Generalny (Advocate General) sporządzi opinię i rekomendację dla sędziów Trybunału. Dokument ma zostać dostarczony sędziom do dnia 17 grudnia 2015. Należy więc spodziewać się, że orzeczenie Trybunału zapadnie dopiero na początku przyszłego roku.