X

PayU blokuje sprzedaż e-papierosów w eSklepach

PayU – jeden z największych operatorów płatności internetowych działających na polskim rynku, od 8 września nie będzie obsługiwał transakcji kupna –sprzedaży papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych lub wyrobów tytoniowych.

Powołując się na zmiany związane z wdrożeniem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów, operator z branży  bankowości elektronicznej wysłał informację do obsługiwanych serwisów z prośbą o usunięcie z eSklepów ofert związanych z e-papierosami, pojemnikami zapasowymi i akcesoriami. Zgodnie z decyzja Ustawodawcy, niestosowanie się do zakazu sprzedaży e-papierosów przez Internet podlega grzywnie do 200 000 zł lub karze ograniczenia wolności albo obu tym karom łącznie.

PayU jest kolejnym ważnym podmiotem, obok Allegro i OLX, który dostosowuje regulamin w związku z nowelizacją przepisów ustawy tytoniowej.

 

(Na podstawie informacji PayU przesłanej do Klientów / 2.09.2016)