eSmoking Association

Stowarzyszenie, które utworzono w 2013 roku od początku istnienia działa na rzecz przedsiębiorców i konsumentów w dziedzinie e-palenia. Działalność eSmoking Association przyczynia się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności branży. Celem stowarzyszenia jest również propagowanie wśród osób trzecich aktualnej wiedzy naukowej o e-paleniu i e-papierosach.