X

FINANSE: Zarobki palaczy idą z dymem

Dla palaczy, którzy uzyskują dochody w wysokości minimalnego wynagrodzenia,  wydatki na wyroby tytoniowe stanowią dzisiaj nawet 1/3 zarobków. E-papierosy umożliwiają osobom o najniższych dochodach zaspokajanie potrzeb wynikających z uzależnienia od nikotyny za pomocą wielokrotnie tańszej i mniej szkodliwej używki.

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów średnia ważona detaliczna cena sprzedaży papierosów w 2014 r. wyniosła 644,42 złotych w przeliczeniu na 1000 sztuk papierosów, tj. 12,88 PLN za paczkę 20 szt. papierosów. Średnia konsumpcja papierosów wśród osób palących wynosi 18 szt. papierosów dziennie, co oznacza, że średnie miesięczne wydatki  palacza w Polsce związane z zaspokajaniem głodu nikotynowego wynoszą 347,90 złotych miesięcznie.

– Osoba zarabiająca minimalne wynagrodzenie, a takich osób w Polsce jest 8,8 proc. wśród wszystkich zatrudnionych, która jest uzależniona od nikotyny,  wydaje na papierosy blisko 1/3 miesięcznego wynagrodzenia (27%) – wylicza Jerzy Jurczyński ze stowarzyszenia eSmoking Association.

Zgodnie z najnowszymi danymi GUS, minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi obecnie ok. 1286 złotych. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosi w Polsce 4025 złotych tj. około 2870 złotych netto. Najwięcej osób zatrudnionych w Polsce (11,1%) zarabia między 3895 złotych a 4674 złotych brutto. Jeśli są oni osobami palącymi, wydają na papierosy tradycyjne 12,5%-10,5% miesięcznych zarobków.

– Dla osób najmniej zarabiających, papierosy elektroniczne są wielokrotnie tańszą i zarazem wielokrotnie mniej szkodliwą alternatywą.   Niska cena papierosów elektronicznych przeciwdziała też rozwojowi szarej strefy wyrobów tytoniowych – umożliwia osobom o najniższych dochodach na zaspokajanie potrzeb wynikających z uzależnienia od nikotyny z wykorzystaniem legalnej alternatywnej używki – mówi Jerzy Jurczyński z eSmoking Association.

Średnie wydatki miesięczne związane z używanie papierosa elektronicznego wynoszą 40-100 złotych. Zakup urządzenia to jednorazowy wydatek od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od marki i modelu produktu.