X

DYREKTYWA TYTONIOWA: Zasada dyskontynuacji nie obejmuje Ustawy tytoniowej. Projekt trafi do parlamentu nowej kadencji.

Projekt nowelizacji tzw. Ustawy tytoniowej, która wprowadza regulacje dotyczące e-papierosów, nie jest objęty zasadą dyskontynuacji. Zostanie przekazany do prac parlamentarnych Sejmu nowej kadencji. 

Jak wynika z informacji uzyskanych przez eSmoking Association w Ministerstwie Zdrowia, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych ma zostać w najbliższym czasie zatwierdzony przez ścisłe kierownictwo resortu, w składzie: Minister Zdrowia – Marian Zembala, Sekretarz Stanu – Sławomir Neumann, Sekretarz Stanu – Beata Małecka-Libera, Podsekretarz Stanu – Igor Radziewicz-Winnicki, Podsekretarz Stanu – Piotr Warczyński, Podsekretarz Stanu – Anna Łukasik, Podsekretarz Stanu – Cezary Cieślukowski. Podpisany dokument zostanie skierowany następnie do Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji oraz Komitetu do Spraw Europejskich. Będzie również wymagał notyfikacji Komisji Europejskiej.

– Dopóki ustawa znajduje się w ministerstwie i nie została przekazana do prac parlamentarnych, nie dotyczy jej tzw. zasada dyskontynuacji. Oznacza to, że obecny projekt Ustawy tytoniowej  przejąć może kolejny rząd. Problem w tym, że nikt z uczestników konsultacji społecznych projektu nie zna treści dokumentu, który aktualnie leży gotowy do podpisu na biurku Ministra Zdrowia. Nie wiemy, jakie uwagi zgłaszane przez firmy i stowarzyszenia e-papierosowe w trakcie i po konferencji uzgodnieniowej zostały uwzględnione, a jakie zostały odrzucone… – mówi Jerzy Jurczyński public affairs stowarzyszenia eSmoking Association.  Dodaje, że ostateczna treść projektu, który ma zostać lada moment zatwierdzony przez resort zdrowia, nie została do dnia dzisiejszego ujawniona w rządowym rejestrze prac legislacyjnych.

Zgodnie z zasadami konstytucyjnymi, pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zostanie zwołane przez Prezydenta w ciągu 30 dni od dnia wyborów, tj. najpóźniej do dnia 24 listopada br. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier złoży dymisję. Jednocześnie Prezydent powierzy Radzie Ministrów, w tym obecnemu Ministrowi Zdrowia, dalsze sprawowanie obowiązków przez „rząd w stanie dymisji” do czasu powołania przez Sejm nowej Rady Ministrów. Jednak już na tym samym, pierwszym posiedzeniu nowego Sejmu, zaraz po przyjęciu dymisji Rady Ministrów, Prezydent może desygnować nowego premiera. Prezydent na powołanie nowego rządu wraz z pozostałymi jego członkami i odebranie przysięgi od nowo powołanej Rady Ministrów, która zastąpi „rząd w stanie dymisji”, ma tylko 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu.