X

[DYREKTYWA TYTONIOWA] DECYDUJĄCE STARCIE JESZCZE W TYM ROKU!

23 grudnia 2015 w Luksemburgu odbędzie się drugie posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie skargi złożonej przez brytyjską firmę Totally Wicked na regulacje art. 20 Dyrektywy tytoniowej dotyczące papierosów elektronicznych. – „Korzystne dla branży e-papierosowej orzeczenie Trybunału jest ostatnią szansą na unieważnienie regulacji, jakim od 20 maja 2016 mają podlegać we wszystkich krajach europejskich papierosy elektroniczne i liquidy. Przegrana w sądzie będzie oznaczać, że nie ma odwrotu: wolny rynek papierosów elektronicznych bezpowrotnie staje się latyfundium rynku wyrobów tytoniowych…” – mówi Jerzy Jurczyński, public affairs eSmoking Association.

Wysłuchanie stron w sprawie skargi brytyjskiej firmy Totally Wicked dotyczącej art. 20 Dyrektywy Tytoniowej regulującej papierosy elektroniczne przez Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu odbyło się 1 października br. Zdaniem przedstawicieli branży e-papierosowej, Dyrektywa nakłada na producentów i sprzedawców detalicznych papierosów elektronicznych szereg obowiązków, które naruszają zasadę proporcjonalności i zakłócą swobodę konkurencji rynkowej. W odpowiedzi na te zarzuty, przedstawiciele Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz reprezentacja Komisji Europejskiej, Rady i Parlamentu Europejskiego zajęli przed Trybunałem zdecydowane stanowisko potwierdzające ważność artykułu 20 i złożyli wniosek o oddalenie skargi. Na podstawie wysłuchania stron Rzecznik Generalny (Advocate General) został zobowiązany do sporządzenia opinii i przedstawienia do dnia 17 grudnia br. rekomendacji dla sędziów Trybunału.

Podczas posiedzenia europejskiego sądu 23 grudnia 2015 poznamy rekomendację Rzecznika Generalnego. Opinie rzeczników nie są wiążące dla sędziów Trybunału, jednak – jak pokazuje praktyka postępowań – treść orzeczeń wydawanych przez Trybunał najczęściej pokrywa się z treścią takiej opinii. W przypadku orzeczenia sprzecznego z opinią Rzecznika Generalnego, może on wystąpić z wnioskiem do Trybunału Sprawiedliwości o poddanie takiego orzeczenia kontroli z uwagi na poważne – w jego ocenie – ryzyko naruszenia jedności lub spójności prawa Unii Europejskiej.

Czy 23 grudnia br. wydane zostanie ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Dyrektywy Tytoniowej? Czy Trybunał Sprawiedliwości unieważni w całości lub w części przepisy Dyrektywy tytoniowej dotyczące papierosów elektronicznych? Dowiemy się jeszcze w tym roku…

 

[FOT: materiały prasowe – curia.europa.eu]