X

BEZPIECZEŃSTWO: Twarda statystyka

W roku 2014 nieostrożność osób dorosłych i osób nieletnich w posługiwaniu się papierosami, w tym niedopałki papierosów były przypuszczalną przyczyną około 36.800 pożarów w całym kraju,  w tym ponad 1.100 wywołanych przez nieletnich. Liczba pożarów wywołanych przez e-papierosy: 0.

E-papierosy są alternatywnymi używkami nikotynowymi, w których nie zachodzi proces spalania. Elementy grzewcze, które służą do podgrzewania płynu są ściśle obudowane i w normalnych warunkach użytkowania nie stanowią zagrożenia pożarowego. – Jest to kolejny argument, który powinien zostać uwzględniony przy szacowaniu tzw. kosztów społecznych i budżetowych regulacji dotyczących e-papierosów. E-papieros to nie tylko brak efektu biernego palenia, ale również ryzyka, jakim jest używanie papierosów w miejscach zagrożonych pożarem wywołanym na przykład przez porzucone niedopałki… – mówi Jerzy Jurczyński public affairs eSmoking Association.

Jak wynika z danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej uzyskanych przez stowarzyszenie w ubiegłym roku, w latach 2010-2013 w pożarach, których przypuszczalną przyczyną była nieostrożność osób dorosłych i osób nieletnich w posługiwaniu się papierosami, w tym niedopałki papierosów, zginęło łącznie 630 osób. Według statystyk ok. 30% tych pożarów lasów i nieużytków powstaje ze względu na przypadkowe zaproszenie ognia na przykład poprzez wyrzucenie niedopałka papierosa.

Oprac. na podstawie:  Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, 28.10.2015] oraz Informacja KGPSP z dnia 06.05.2015. FOT: wikipedia.org