X

1500 razy więcej

W dymie tytoniowym znajduje się około 1500 razy więcej badanych szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników w porównaniu z aerozolem z e-papierosów – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowców koncernu tytoniowego.

Analizy przeprowadzone w USA potwierdzają m.in. wyniki pionierskich  badań e-papierosów przeprowadzonych w 2013 roku przez polskich naukowców.

W lipcu 2014 roku w laboratoriach koncernu tytoniowego Lorillard  przeprowadzono szczegółowe badania zawartości szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników aerozoli wytwarzanych w e-papierosach w porównaniu do składu dymu tytoniowego. Analizie poddano kilkadziesiąt substancji i związków chemicznych zawartych w dymie tytoniowym znajdujących się na „czarnej liście” 93. najbardziej szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników zawartych w wyrobach tytoniowych i dymie tytoniowym, na które narażeni są zarówno palacze, jak i osoby znajdujące się w otoczeniu osób palących, jaka w 2012 roku została opracowana przez rządową amerykańską Agencję Żywności i Leków FDA.  Badaniom poddano dostępne na rynku papierosy tradycyjne oraz e-papierosy z liquidami, z których pobrano blisko 800 próbek dymu tytoniowego i aerozolu wytwarzanego e-papierosach. Szczegółowe  analizy chemiczne dymu papierosowego i aerozolu wykazały, że e-papierosy wytwarzają około 1.500 razy mniej szkodliwych i potencjalnie szkodliwych składników w porównaniu do papierosa tradycyjnego.

Wyniki tych badań jednoznacznie potwierdzają wyniki analiz przeprowadzonych w 2013 roku przez zespół polskich naukowców z Zakładu Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu we współpracy z Uniwersytetem Kalifornijskim, które wykazały, że  w aerozolu generowanym w e-papierosach jest brak lub istotne zmniejszenie ilości związków zaliczanych do grupy związków szkodliwych lub potencjalnie szkodliwych w porównaniu do dymu tytoniowego  – mówi  dr Michał Kozłowski z eSmoking Institute.

Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie koncernu Lorillard zostały ujawnione w specjalistycznym magazynie Regulatory Toxicology & Pharmacology.

Dowiedz się więcej: https://1500razy.pl/