X

Odpowiedź na List Otwarty do Polskiej Grupy Raka Płuca

W nawiązaniu do Listu Otwartego zaadresowanego do Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Naczelnej Izby Lekarskiej (pełna treść listu dostępna jest TUTAJ), 12 września br. otrzymaliśmy odpowiedź Prezesa PGRP – Prof. Tadeusza Orłowskiego:

ODPOWIEDŹ NA LIST OTWARTY DO POLSKIEJ GRUPY RAKA PŁUCA ORAZ NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do listu otwartego zamieszczonego na stronie eSmoking Association zwracamy się z prośbą o zaprzestanie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, jakoby Polska Grupa Raka Płuca kopiowała materiały z portalu Polki.pl. Informujemy, że artykuł „Czy e-papierosy są niebezpieczne” zamieszczony na portalu Polki.pl (jak również w innych mediach) powstał na podstawie materiału edukacyjnego autorstwa Polskiej Grupy Raka Płuca „E-papierosy: bać się czy nie bać?” dystrybuowanego w imieniu Polskiej Grupy Raka Płuca do mediów w lipcu i sierpniu 2015 roku. Materiał ten pod zmienionym tytułem „E-papierosy: międzynarodowy przegląd badań” został 27 sierpnia umieszczony w bazie wiedzy na stronie Polskiej Grupy Raka Płuca.

W związku z powyższym prosimy o usunięcie listu otwartego ze strony eSmokin Association oraz ze wszystkich innych miejsc, gdzie list został przedrukowany lub podlinkowany, a także o przesłanie sprostowania do wszystkich mediów, które informowały o powstaniu ww. listu.

Jednocześnie informujemy, że rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji jest przestępstwem i może podlegać karze z art. 212 kodeksu karnego.

Z poważaniem,

 

Za Zarząd
W-ce Prezes Prof. Tadeusz Orłowski

Polska Grupa Raka Płuca

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Płocka 26

01-138 Warszawa