X

Nowelizacja Ustawy tytoniowej po wyborach parlamentarnych 2015

Projekt nowelizacji tzw. Ustawy tytoniowej nie będzie przedmiotem prac polskiego parlamentu podczas ostatniego w tej kadencji posiedzenia Sejmu, które odbędzie się 8 i 9 października 2015 r.

Również wśród 9 zaplanowanych sprawozdań komisji sejmowych dotyczące ustaw i projektów ustaw mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej nie będzie prezentacji dotyczącej przebiegu implementacji Dyrektywy Tytoniowej. Oznacza to, że sejmowa uchwała w sprawie ustawy regulującej rynek papierosów elektronicznych zostanie podjęta dopiero przez Sejm wyłoniony w czasie najbliższych wyborów parlamentarnych 25 października 2015.

(fot. Krzysztof Białoskórski)