X

Nikotyna “nie bardziej szkodliwa dla zdrowia niż kofeina”

Brytyjskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego (The Royal Society for Public Health – RSPH) rekomenduje zachęcanie palaczy do używania alternatywnych produktów zawierających nikotynę, m.in. e-papierosów. Papierosy elektroniczne powinny być polecane przez specjalistów w poradniach pomagających rzucić palenie. 

Bezpieczniejsze produkty nikotynowe, takie jak NTZ i papierosy elektroniczne, pomagają zerwać palaczom z nałogiem i mają duże znaczenie dla redukcji kosztownych problemów zdrowotnych związanych z paleniem. Jak zauważa Shirley Cramer CBE, Dyrektor Naczelny RSPH, uzależnienie od nikotyny samo w sobie jest dość podobne do uzależnienia od kofeiny.

Według szacunków RSHP, 9 na 10 osób wierzy, że nikotyna jest substancją szkodliwą dla zdrowia. Tymczasem problem dotyczy papierosów tradycyjnych i występującego w nich połączenia nikotyny z innymi chemikaliami, takimi jak substancje smoliste i arsen. E-papierosy i nikotynowa terapia zastępcza (gumy, pastylki do ssania, i plastry), które zawierają nikotynę są wolne od wymienionych substancji.  Dlatego ważne jest promowanie bezpieczniejszych form produktów nikotynowych dla palaczy. Wśród środków zaprezentowanych w raporcie RSHP, “Zaprzestanie palenia tytoniu: podejście redukowania substancji szkodliwych” wymienia się:

• wprowadzenie stref ‘’beztytoniowych’’ wokół pubów, barów i szkół – pozwalających na używanie e-papierosów, ale nie pozwalające na palenie papierosów tradycyjnych. Jeśli palenie byłoby zakazane wokół pubów i barów jest bardzo prawdopodobne, że 50% dorosłych byłoby bardziej skłonnych korzystać z tych obszarów, a mniej więcej jedna trzecia palaczy byłaby bardziej skłonna korzystać z alternatyw dla papierosów, takich jak e-papierosy;

• większe wykorzystanie e-papierosów przez poradnie pomagające rzucić palenie; w Wielkiej Brytanii tylko 3 z 134 sklepów sprzedających tytoń sprzedaje również środki nikotynowej terapii zastępczej lub e-papierosy, a ponad dwie trzecie społeczeństwa popiera ww. środki.

• Licencjonowanie wszystkich dostarczycieli papierosów tak, że władze lokalne mogą zabrać licencję wszystkim detalistom, którzy nie działają w zgodzie z ustawą tytoniową, łamiąc ograniczenia wiekowe lub zakaz reklamy;

• Zmiana nazwy e-papierosów i sticksów nikotynowych aby zdystansować ich nazwy od papierosów tradycyjnych.

Obecnie w Wielkiej Brytanii każdego roku ponad 100 tysięcy osób umiera z powodu chorób związanych z paleniem tytoniu, a problem redukcji szkodliwych następstw palenia jest jednym z przedmiotów trwającej od paru lat debaty publicznej.

Royal Society for Public Health, Nicotine “no more harmful to health than caffeine”, www.rsph.org.uk (2015)

Szczegółowe wyniki badań dostępne są TUTAJ