X

Nie dla projektu wspólnych palarni!

Stowarzyszenie eSmoking Association w przekazanych Ministerstwu Zdrowia uwagach do projektu nowej ustawy o ochronie zdrowia przed tytoniem i wyrobami tytoniowymi wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec przepisów skazujących użytkowników papierosów elektronicznych na konieczność korzystania z “palarni”.

W ramach kampanii informującej opinię publiczną o stanowisku środowiska waperskiego i firm branżowych wobec regulacji dyskryminującej w ten sposób użytkowników e-papierosów w Polsce, zamieściliśmy reklamę społeczną w dzienniku Gazeta Prawna (03 sierpnia 2015). Zapraszamy wszystkie firmy e-papierosowe do włączenia się w akcję: Jeśli, któraś z wielu firm e-papierosowych w Polsce jest zainteresowana zamieszczeniem identycznego całostronicowego ogłoszenia (wraz ze swoim logo w miejsce logotypu ESW) w prasie ogólnopolskiej lub regionalnej, prosimy o kontakt. Stowarzyszenie udostępni wszystkim zainteresowanym firmom gotowe projekty/plik do druku. (JL)