X

NIE BĘDZIE ZMIAN W TREŚCI USTAWY TYTONIOWEJ.

Ustawa zostanie poddana głosowaniu podczas jednego z najbliższych posiedzeń plenarnych sejmu.

Kilka godzin po przyjęciu przez Senat ustawy wraz z poprawkami wprowadzonymi przez komisje senackie połączona sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Komisją Zdrowia rozpatrzyły uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Komisje przyjęły poprawki (8) wprowadzone do ustawy przez Senat R.P. Za przyjęciem poprawek Senatu głosowała zdecydowana większość posłów (39:0 – 47:0 – 44:2 – 47:0 – 45:0 – 36:6:5). Zgodnie z procedurą legislacyjną ustawa zostanie skierowana do Marszałka Sejmu, który wprowadzi ją pod obrady jednego z najbliższych posiedzeń plenarnych Sejmu. Najbliższe posiedzenie plenarne Sejmu – ostatnie przed przerwą wakacyjną – odbędzie się już jutro. W przypadku przyjęcia przez Sejm ustawy, będzie ona obowiązywać w terminie 14 dni od jej publikacji. Wcześniej musi zostać podpisana przez Prezydenta R.P. Jak wynika z praktyki legislacyjnej do treści ustawy nie zostaną już wprowadzone żadne zmiany – zarówno te postulowane przez mniejszość parlamentarną lub stronę społeczną…

Retransmisja posiedzenia połączonych komisji sejmowych w dniu 21 lipca 2016 dostępna jest TUTAJ