X

NAUKA: Proste pytanie…

4.000 substancji, w tym 100 toksyn i 200 substancji rakotwórczych w papierosach tradycyjnych jest lepsze, czy gorsze od 5 substancji chemicznych i 0 kancerogenów zawartych w e-papierosach? 

Dr Gilbert Ross, amerykański ekspert z zakresu ochrony zdrowia publicznego krytykuje restrykcyjne przepisy, które lobby farmaceutyczne, chce zastosować wobec papierosów elektronicznych.  Efektem takich rozwiązań legislacyjnych będzie promocja… wyrobów tytoniowych.

„Użyjcie rozumu i zdrowego rozsądku: zdecydujcie, czy 4.000 substancji, w tym 100 toksyn i 200 substancji rakotwórczych jest lepsze, czy gorsze od 5 substancji chemicznych i 0 kancerogenów…”

– namawiał  decydentów dr Gilbert Ross w rozmowie z eSmoking Association.

– Czy możemy opublikować Twój  apel? – zapytaliśmy.

– Za zgodą dr Rossa, wezwanie to adresujemy do wszystkich urzędników i polityków w Polsce, którzy zwalczając e-papierosy, angażują się w wojnę z zagrożeniem, którego nie ma…  – mówi Jerzy Jurczyński z eSmoking Association.

Eksperci z zakresu ochrony zdrowia zdecydowanie sprzeciwiają się ustawowemu zrównaniu papierosów elektronicznych z papierosami tradycyjnymi. Ich zdaniem, dzięki popularyzacji badań dotyczących e-papierosów wśród osób uzależnionych od tytoniu możliwa jest realizacja pozytywnego scenariusza systematycznego ograniczenia szkód wywołanych paleniem papierosów tradycyjnych w skali całego społeczeństwa. To olbrzymi potencjał pozytywnych zmian w obszarze zdrowia publicznego. Z powodu palenia na świecie obecnie co roku umiera prawie 6 milionów ludzi, a w Unii Europejskiej ponad 650 tys.

Dr Gilbert Ross jest Dyrektorem Medycyny i Zdrowia Publicznego w Amerykańskiej Radzie Nauki i Zdrowia (ACSH), jest autorem lub współautorem około stu publikacji dotyczących ochrony zdrowia publicznego.

FOT. G. Ross MD (facebook)

Zobacz publiczne wystąpienie dr G. Rossa: