X

Najważniejsze wnioski z raportu Public Health England

Najważniejsze wnioski z raportu Public Health England – brytyjskiej agencji rządowej ds. zdrowia publicznego:

  • papierosy elektroniczne są około 95% mniej szkodliwe dla zdrowia niż papierosy tradycyjne,

  • papierosy elektroniczne mogą skutecznie pomagać palaczom w rzucaniu palenia,
  • używanie e-papierosów obarczone jest zdecydowanie mniejszym ryzykiem niż palenie tytoniu, jednak nie jest całkowicie obojętne dla zdrowia,
  • e-papierosy dzięki powszechnej dostępności i niskim cenom mogą pozytywnie wpływać na ograniczenie palenia w grupach mniej uprzywilejowanych w społeczeństwie, w których wskaźniki palenia tytoniu są obecnie najwyższe,
  • niezbędne jest wprowadzenie właściwych i proporcjonalnych regulacji prawnych, które umożliwią wykorzystanie potencjału papierosów elektronicznych w ograniczaniu szkodliwych następstw palenia tytoniu (w tym również uniemożliwienie korzystania z papierosów elektronicznych nieletnim),
  • pracownicy służby zdrowia powinni dostarczać osobom chcącym rzucić palenie wszystkich informacji dotyczących korzyści i ryzyka związanego z użytkowaniem e-papierosów,
  • najlepszym rozwiązaniem dla zdrowia palaczy jest całkowite rzucenie palenia. Eksperci Public Health England zachęcają palaczy, którzy chcą korzystać z e-papierosów jako pomocy w rzuceniu palenia, aby szukali również wsparcia w lokalnych poradniach pomocy palącym.

E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England” Public Health England, UK, 19/08/2015