X

Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło projekt tzw. Ustawy tytoniowej

Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło projekt nowelizacji Ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która wprowadza regulacje dotyczące papierosów elektronicznych.

Po zakończeniu procesu konsultacji społecznych Ustawa, w ramach dalszego procesu legislacyjnego, została skierowana do Komitetu do Spraw Europejskich w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Więcej informacji: Rządowe Centrum Legislacji http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12274456

 

FOT.: Z archiwum Kancelarii Sejmu