X

MINISTERSTWO ZDROWIA: Hannibal ante portas?

Na podstawie doniesień prasowych i kuluarowych plotek przedstawiamy 5 potencjalnych kandydatów na stanowisko Ministra Zdrowia odpowiedzialnego za implementację Dyrektywy tytoniowej, której przepisy mają obowiązywać w Polsce już za 204 dni i 6 godzin…

Nowe przepisy regulujące rynek e-papierosów zostaną wprowadzone w ramach nowelizacji Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych przygotowywanej przez Ministerstwo Zdrowia na podstawie wytycznych zawartych w europejskiej Dyrektywie tytoniowej. Jak już informowaliśmy, ustawa ta nie jest objęta zasadą dyskontynuacji i prace nad jej wdrożeniem będą realizowane przez nowe kierownictwo resortu zdrowia i parlament nowej kadencji. W związku z tym, przedstawiamy sylwetki potencjalnych następców profesora Mariana Zembali na stanowisku Ministra Zdrowia, których nazwiska pojawiają się na politycznej i dziennikarskiej giełdzie nazwisk:

 

Senator KONSTANTY RADZIWIŁŁ jest lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie i doktorantem Wojskowego Instytutu Medycznego. Od roku 2001 do 2010 był przewodniczącym Naczelnej Rady Lekarskiej, obecnie sekretarzem tej organizacji. Wybory 2015 wygrał z poparciem PiS.

 

STANISŁAW KARCZEWSKI jest lekarzem i szefem sztabu wyborczego PiS. W 1981 roku ukończył studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie, uzyskał następnie specjalizację drugiego stopnia z zakresu chirurgii ogólnej. Pracował w szpitalu rejonowym w Nowym Mieście nad Pilicą, gdzie był m.in. ordynatorem oddziału chirurgicznego i dyrektorem szpitala.

 

TOMASZ LATOS pochodzi z Bydgoszczy i jest również lekarzem, absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu oraz szefem sejmowej Komisji Zdrowia.

 

ANDRZEJ SOŚNIERZ jest lekarzem i absolwentem Śląskiej Akademii Medycznej, przez krótki czas szefował NFZ. Jako szef Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych jako pierwszy wprowadził system elektronicznych kart chorych.

 

TOMASZ ZDROJEWSKI to również lekarz. Jest związany z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. Był sekretarzem Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, a za prezydentury Lecha Kaczyńskiego – jego doradcą ds. ochrony zdrowia.

 

 

 

Oprac. na podstawie: media i plotki