X

“Międzynarodowy przegląd badań” na temat e-papierosów

List otwarty do Polskiej Grupy Raka Płuca oraz Naczelnej Izby Lekarskiej

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca deklaruje, że „głównym celem grupy jest wdrażanie i promocja zasad profilaktyki, a także oświaty zdrowotnej, prowadzenie działalności dydaktycznej oraz dążenie do poprawy poziomu wiedzy na temat nowotworów płuca”. Stowarzyszenie jest współorganizatorem wielu konferencji poświęconych tematyce ochrony zdrowia, wydawcą licznych  opracowań naukowych oraz skupia wybitnych polskich specjalistów z zakresu onkologii i pulmonologii.

Mając na uwadze powyższe, każdy – zarówno lekarz, jak i pacjent – szukając na stronie internetowej Stowarzyszenia informacji dotyczących profilaktyki raka płuca,  powinien być pewien, że trafia na artykuły merytoryczne, przygotowane przez profesjonalistów, a przede wszystkim zgodne z aktualną wiedzą naukową. Tymczasem 27 sierpnia 2015 na witrynie internetowej Stowarzyszenia udostępniony został „MIĘDYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ” poświęcony papierosom elektronicznym, który jest przedrukiem artykułu opublikowanego kilka tygodni wcześniej w… portalu internetowym piszącym o życiu gwiazd, modzie i urodzie.

Opracowanie „E-PAPIEROSY: MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ” opublikowane 27 sierpnia 2015 roku na stronie stowarzyszenia Polska Grupa Raka Płuca ma niemal identyczną treść z artykułem „Czy e-papierosy są niebezpieczne” , który kilka tygodni wcześniej – 3 sierpnia 2015 – został opublikowany w popularnym portalu polki.pl.  Obydwie publikacje różnią się tytułem i kilkoma szczegółami stylistycznymi – w artykule firmowanym przez ekspertów Polskiej Grupy Raka Płuca  brakuje jednego akapitu i niektórych śródtytułów,  pojawiło się kilka przypisów bibliograficznych.

Pragniemy zauważyć, że osoby reprezentujące Polską Grupę Raka Płuca należą obecnie do grona specjalistów, które niezwykle często wypowiada się w mediach na temat papierosów elektronicznych. Obserwujemy i w pełni rozumiemy, że Stowarzyszenie oraz wielu lekarzy onkologów i pulmonologów dość zachowawczo i ostrożnie odnosi się do tematu elektronicznych papierosów.  Jednak trudno nam zaakceptować fakt, że aktualny „MIĘDZYNARODOWY PRZEGLĄD BADAŃ” poświęcony papierosom elektronicznym ogranicza się do stanu wiedzy zawartego w publikacji portalu polki.pl. Nie uwzględnia na przykład najnowszego raportu opublikowanego 19 sierpnia 2015 przez brytyjską agencję rządową Public Health England  [„E-cigarettes: an evidence update. A report commissioned by Public Health England” Public Health England, UK, 19/08/2015], czy wyników prac zespołu naukowców pod kierunkiem dr Macieja Goniewicza z Roswell Park Cancer Institute [“Study Detects Third-Hand Nicotine Residue from Electronic Cigarettes“, Roswell Park Cancer Institute, 03/ 2015], stwierdzających, że 1) e-papierosy są około 95% mniej szkodliwe niż palenie tytoniu, 2) poziom nikotyny w pomieszczeniach, gdzie regularnie używane są e-papierosy, jest prawie 200 razy niższy od poziomów wykrywanych w domach palaczy tytoniu, 3) papierosy elektroniczne w marginalnym stopniu (mniej niż 1%) przyczyniają się do rozpoczęcia palenia wśród dzieci i osób niepalących. Dlaczego w eksperckim opracowaniu Polskiej Grupy Raka Płuca  zabrakło miejsca na prezentację lub omówienie wyników tych badań?

Apelujemy do Polskiej Grupy Raka Płuca oraz wszystkich lekarzy i osób wykonujących zawodową działalność medyczną w Polsce, o prowadzenie publicznej debaty na temat papierosów elektronicznych w oparciu o fakty i wyniki aktualnych badań naukowych. 

eSmoking Association

Poznań, 4 września 2015

 

Aktualizacja: Odpowiedź PGRP na opublikowany List dostępna jest TUTAJ.