X

KOMISJE SENATU R.P. JEDNOGŁOŚNIE PRZYJĘŁY USTAWĘ TYTONIOWĄ

Senacka komisja zdrowia i senacka komisja rolnictwa w głosowaniach 19 lipca br. jednomyślnie przyjęły poprawki do ustawy zgłoszone przez Ministerstwo Zdrowia oraz cały akt prawny implementujący dyrektywę tytoniową, który w najbliższych dniach lub godzinach trafi pod głosowanie posiedzenia plenarnego senatu.

Obydwie komisje przyjęły jednogłośnie treść nowelizacji ustawy  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Komisja Zdrowia 10:0, Komisja Rolnictwa 8:0). Żaden z senatorów nie zgłosił propozycji zmian do ustawy. Propozycje zmian wprowadzające możliwość umieszczania informacji o wyrobach tytoniowych i papierosach elektronicznych w punkcie sprzedaży przesłane do senatu przez Polską Izbę Handlu, Związek Plantatorów zostały odrzucone. Senatorowie przyjęli natomiast poprawkę rządową umożliwiającą do 31 grudnia 2016 ekspozycję w punktach sprzedaży informacji o wyrobach tytoniowych, które zostały tam umieszczone przed dniem wejścia w życie ustawy.  Możliwość ta nie dotyczy papierosów elektronicznych: z dniem wejścia w życie ustawy zabroniona będzie jakakolwiek reklama i promocja produktów tego typu w punktach sprzedaży.

Porządek posiedzenia senatu jest ustalany przez prezydium senatu. Na każdym posiedzeniu Senat pracuje nad kilkoma ustawami przekazanymi przez Sejm. W trakcie tych prac senatorowie wysłuchują sprawozdań z prac komisji senackich. Po  wystąpieniach senatorów sprawozdawców Senat przystępuje do dyskusji, a następnie głosowania nad ustawą.  Prawo czynnego uczestniczenia w obradach senatu mają senatorowie, prezydent  oraz przedstawiciele rządu.

 

 

Zapis dźwiękowy posiedzenia Komisji Zdrowia – TUTAJ

Zapis dźwiękowy posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – TUTAJ