X

HANIBAL ANTE PORTAS: SEJM UCHWALIŁ USTAWĘ TYTONIOWĄ!

W wieczornym głosowaniu 6 lipca sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Ustawa wprowadza istotne ograniczenia dla przedsiębiorców branży papierosów elektronicznych:   zakaz sprzedaży transgranicznej i na odległość, zakaz reklamy i promocji (w tym informacji w miejscu sprzedaży) oraz nakłada na producentów i importerów obowiązek notyfikacji wprowadzanych do obrotu produktów. Wszystkie e-papierosy i płyny nikotynowe będą musiały spełniać  wymagania techniczne opisane w europejskiej Dyrektywie Tytoniowej.

Nowa ustawa zabrania również sprzedaży e-papierosów osobom poniżej 18 roku życia i wprowadza ograniczenia w używaniu papierosów elektronicznych w miejscach publicznych. Wyjątek stanowi możliwość  używania papierosów elektronicznych i nowatorskich wyrobów tytoniowych w lokalach gastronomiczno – rozrywkowych z przynajmniej dwoma pomieszczeniami przeznaczonymi do konsumpcji, za zgodą właściciela. Za złamanie zakazu palenia e-papierosów w miejscach publicznych będzie grozić mandat o wysokości 500 zł.  Za naruszenie zakazu reklamy i promocji właściciele punktów sprzedaży mogą zapłacić nawet 200 tys. zł grzywny.

Za przyjęciem nowej wersji ustawy głosowało 396 posłów, przeciw było 46, głównie z klubu Kukiz15 oraz PSL, od głosu wstrzymało się 7.  Projekt wejdzie w życie 14 dni od dnia ogłoszenia po głosowaniu Senatu oraz podpisaniu przez prezydenta.

Indywidualne wyniki głosowania: http://orka.sejm.gov.pl/Glos8.nsf/nazwa/22_23/$file/glos_22_23.pdf

Zobacz transmisję z obrad sejmu (od 19:44:33)  TUTAJ.