X

Gazeta.pl odpowiada: “Materiał prasowy był rzetelny”

W odpowiedzi na list otwarty eSmoking Association, dotyczący artykułu „E-papierosy: prawie jak dopalacze. Poza kontrolą, o nieznanym składzie, szkodliwe” opublikowanego 27.07.2015 przez gazeta.pl, otrzymaliśmy odpowiedź i ostrzeżenie wydawcy portalu skierowane na adres stowarzyszenia:

Działając w imieniu Agora SA – wydawcy portalu Gazeta.pl informuję, iż Państwa „list otwarty” przyjęliśmy do wiadomości, jednakże nie podzielamy twierdzeń i wniosków w nim zawartych. Materiał prasowy był rzetelny i nie zawierał nieprawdziwych informacji. W naszej ocenie mieścił się w granicach prawa do krytyki podejmowanej w interesie społecznym. Krytyka ta jest elementem ogólnopolskiej debaty społecznej na temat oceny wpływu e-papierosów na zdrowie i życie obywateli i jest zgodna z art. 1 oraz art. 41 prawa prasowego. Jednocześnie niniejszym pragnę wyrazić stanowczą dezaprobatę wobec insynuacji zawartych w Państwa piśmie pod adresem Agora SA, jakoby sporny materiał prasowy nie był tekstem redakcyjnym, lecz powstał na zamówienie lobby tytoniowego.  Pragnę poinformować, iż działania takie mogą nosić znamiona pomówienia oraz naruszają dobra osobiste spółki Agora SA. Zastrzegam, iż powtarzanie takich bezpodstawnych oskarżeń może spowodować podjęcie kroków prawnych, celem ochrony interesów spółki Agora SA.

Z poważaniem

Radca prawny

(-)

Gazeta.pl

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z notą umieszczoną w stopce otrzymanej przez nas korespondencji powyższa “wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może zawierać informacje o charakterze poufnym. (…) Wiadomość może nie stanowić oficjalnego stanowiska spółki Agora SA i nie być związana z jej działalnością“.

 

 

Opublikowane zdjęcie pochodzi z serwisu www.archiwum.zam.pl