X

[DYREKTYWA TYTONIOWA] FORMAT ZGŁASZANIA PRODUKTÓW

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do eSmoking Association informujemy, że Komisja Europejska opublikowała wspólny unijny format zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, do którego dokonania zobowiązani będą wszyscy producenci i importerzy papierosów elektronicznych, wszystkich elementów papierosów elektronicznych oraz liquidów (pojemników zapasowych) we wszystkich krajach UE.

Po wejściu w życie znowelizowanej Ustawy tytoniowej (termin wskazany w projekcie ustawy: 20 maja 2016), na rynku będą mogły być oferowane konsumentom wyłącznie produkty zgłoszone zgodnie z opublikowanym formatem w terminach wskazanych w Ustawie. Obowiązek ten dotyczy również wszystkich produktów, które nie spełniają wymagań technicznych Dyrektywy tytoniowej i będą mogły być sprzedawane wyłącznie do 20 maja 2017.