X

BADANIA: E-papierosy skuteczne w rzucaniu i ograniczaniu palenia

Ponad 80% badanych po 14 miesiącach używanie e-papierosów całkowicie zrezygnowało z palenia wyrobów tytoniowych – wynika z badań zespołu brytyjskich naukowców.

Psycholog Christopher Russell i jego współpracownicy z  Centre for Drug Misuse w Glasgow przeprowadzili badanie dotyczące wpływu e-palenia na ograniczenie używania papierosów tradycyjnych.   W badaniu wzięło udział 7300 ochotników, z których 5000 było palaczami, którzy na potrzeby badania pierwszy raz spróbowali papierosa elektronicznego.

Według opublikowanego raportu, papierosy elektroniczne zdecydowanie pomogły palaczom ograniczyć liczbę wypalanych papierosów – ponad 80% palaczy odeszło całkowicie od palenia papierosów tradycyjnych od momentu rozpoczęcia regularnego e-palenia. 56% osób, które obok papierosów elektronicznych nadal sięgały po papierosy tradycyjne, zredukowało liczbę wypalanych papierosów o ponad połowę.  Po 14 miesiącach średnia liczba wypalanych papierosów tradycyjnych wśród osób badanych zmalała z 23 do 4 dziennie.

Centre for Drug Misuse w Glasgow to niezależna jednostka badawcza, która zbiera dane epidemiologiczne na temat uzależnień oraz redukcji szkód z nimi związanych, otrzymująca dofinansowania z instytucji publicznych, takich jak brytyjskie ministerstwo Zdrowia i ONZ.

 

Zobacz Prezentacje wyników badań Centre for Drug Misuse