X

ALLEGRO ZMIENIŁO REGULAMIN: E-PAPIEROSY TOWAREM ZAKAZANYM

Allegro.pl opublikowało nowy regulamin serwisu, który wejdzie w życie 7 września br. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami administratora największej platformy sprzedażowej w Polsce, zaliczył papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe oraz ich części do kategorii towarów zakazanych.

Zmiana regulaminu jest implementacją przepisów znowelizowanej ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która wprowadza zakaz sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych i produktów powiązanych. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie, zakaz dotyczy m.in. “wyrobów, które mogą być wykorzystywane do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkich elementów tego wyrobu, w tym kartridży, zbiorników i urządzeń bez kartridża lub zbiornika (…)” oraz “naczyń z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego”.
Zobacz listę towarów zakazanych serwisu Allegro.pl: http://allecmsstatic.pl/files/89785