X

200 TYS. ZŁ KARY ZA MATERIAŁY REKLAMUJĄCE PAPIEROSY ELEKTRONICZNE W PUNKCIE SPRZEDAŻY

Sejmowa Komisja Zdrowia oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone przez klub Kukiz ’15 w Sejmie w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Za umieszczenie reklam lub informacji o markach papierosów elektronicznych w punktach sprzedaży będzie grozić ich właścicielom kara 200 tys. zł.

Projekt ustawy przewiduje zakaz umieszczania jakichkolwiek materiałów informacyjnych o markach papierosów elektronicznych i wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobach tytoniowych w punktach sprzedaży. Posłowie Kukiz’15 zgłosili poprawki, które miały umożliwić umieszczanie takich informacji o markach i cechach wyrobów tytoniowych, nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych (które nie zachęcałyby do ich zakupu, czyli nie byłyby reklamą lub promocją) w puntach sprzedaży do końca 2016 roku. Połączone komisje rolnictwa i zdrowia odrzuciły propozycje poprawek. Wyniki głosowania okazały się miażdżące dla wnioskodawców: 4 za / 42 przeciw – 3 za / 44 przeciw. Oznacza to, że od dnia wejście w życie ustawy będzie obowiązywał bezwzględny zakaz umieszczanie w punktach sprzedaży jakichkolwiek symboli, marek i informacji o papierosach elektronicznych i płynów nikotynowych. Za złamanie zakazu przez producentów, dystrybutorów lub sklepy z e-papierosami będzie grozić kara w wysokości 200 tys. zł.